Bán hàng online

0972.860.227

Đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

3.675.000đ3.675.000đ 5.250.000đ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

3.675.000đ3.675.000đ 5.250.000đ

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

1.659.000đ1.659.000đ 2.370.000đ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

1.659.000đ1.659.000đ 2.370.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

2.849.000đ2.849.000đ 4.070.000đ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

2.849.000đ2.849.000đ 4.070.000đ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

1.365.000đ1.365.000đ 1.950.000đ
Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

1.365.000đ1.365.000đ 1.950.000đ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 960P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&8W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

2.373.000đ2.373.000đ 3.390.000đ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

2.373.000đ2.373.000đ 3.390.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

3.850.000đ3.850.000đ 5.500.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

3.850.000đ3.850.000đ 5.500.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

1.722.000đ1.722.000đ 2.460.000đ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

1.722.000đ1.722.000đ 2.460.000đ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

2.905.000đ2.905.000đ 4.150.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

2.905.000đ2.905.000đ 4.150.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

4.627.000đ4.627.000đ 6.610.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

4.627.000đ4.627.000đ 6.610.000đ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

2.702.000đ2.702.000đ 3.860.000đ
Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

2.702.000đ2.702.000đ 3.860.000đ

Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP@15fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1  | Alarm I/O: 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315x242x45mm, 1.5kg

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

4.921.000đ4.921.000đ 7.030.000đ
Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

4.921.000đ4.921.000đ 7.030.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(4 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

2.254.000đ2.254.000đ 3.220.000đ
Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

2.254.000đ2.254.000đ 3.220.000đ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&6W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

3.493.000đ3.493.000đ 4.990.000đ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

3.493.000đ3.493.000đ 4.990.000đ

Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&7.5W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

5.915.000đ5.915.000đ 8.450.000đ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

5.915.000đ5.915.000đ 8.450.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

4.207.000đ4.207.000đ 6.010.000đ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

4.207.000đ4.207.000đ 6.010.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&7.5W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315×242×45mm, 1.16kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

7.112.000đ7.112.000đ 10.160.000đ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

7.112.000đ7.112.000đ 10.160.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080| CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

10.080.000đ10.080.000đ 14.400.000đ
Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

10.080.000đ10.080.000đ 14.400.000đ

• Hỗ trợ 24 kênh  HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP với AHD, 3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380 × 320 × 48 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

11.207.000đ11.207.000đ 16.010.000đ
Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

11.207.000đ11.207.000đ 16.010.000đ

• Hỗ trợ 32 kênh  HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 8 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP với AHD, 3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380 × 320 × 48 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

3.381.000đ3.381.000đ 4.830.000đ
Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

3.381.000đ3.381.000đ 4.830.000đ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&40W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  315×242×45mm, 1.16kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

5.810.000đ5.810.000đ 8.300.000đ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

5.810.000đ5.810.000đ 8.300.000đ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&60W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315×242×45mm, 1.78kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

9.898.000đ9.898.000đ 14.140.000đ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

9.898.000đ9.898.000đ 14.140.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

14.525.000đ14.525.000đ 20.750.000đ
Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

14.525.000đ14.525.000đ 20.750.000đ

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 100~240VAC&55W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 445×390×70 mm, 5kg

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

18.970.000đ18.970.000đ 27.100.000đ
Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

18.970.000đ18.970.000đ 27.100.000đ

• Hỗ trợ 24 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 440x390x70mm, 7kg

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

23.716.000đ23.716.000đ 33.880.000đ
Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

23.716.000đ23.716.000đ 33.880.000đ

• Hỗ trợ 32 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 6MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 440x390x70mm, 7kg


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Địa chỉ: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 02253.792.171 - Hotline: 0972.860.227

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Web: http://camerahoangkien.com

Chứng chỉ 1

0972.860.227
Chỉ đường