Bán hàng online

098.868.1235

Bán hàng online

098.868.1235

Đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

1.302.000đ1.302.000đ 1.860.000đ
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

1.302.000đ1.302.000đ 1.860.000đ

Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&8W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

2.254.000đ2.254.000đ 3.220.000đ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

2.254.000đ2.254.000đ 3.220.000đ

Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

3.675.000đ3.675.000đ 5.250.000đ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

3.675.000đ3.675.000đ 5.250.000đ

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

1.659.000đ1.659.000đ 2.370.000đ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

1.659.000đ1.659.000đ 2.370.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

2.849.000đ2.849.000đ 4.070.000đ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

2.849.000đ2.849.000đ 4.070.000đ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

1.365.000đ1.365.000đ 1.950.000đ
Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

1.365.000đ1.365.000đ 1.950.000đ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 960P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&8W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

2.373.000đ2.373.000đ 3.390.000đ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

2.373.000đ2.373.000đ 3.390.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

3.850.000đ3.850.000đ 5.500.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

3.850.000đ3.850.000đ 5.500.000đ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

1.722.000đ1.722.000đ 2.460.000đ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

1.722.000đ1.722.000đ 2.460.000đ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

2.905.000đ2.905.000đ 4.150.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

2.905.000đ2.905.000đ 4.150.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

4.627.000đ4.627.000đ 6.610.000đ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

4.627.000đ4.627.000đ 6.610.000đ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

2.702.000đ2.702.000đ 3.860.000đ
Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

2.702.000đ2.702.000đ 3.860.000đ

Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP@15fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1  | Alarm I/O: 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315x242x45mm, 1.5kg

Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

1.953.000đ1.953.000đ 2.790.000đ
Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

1.953.000đ1.953.000đ 2.790.000đ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(1 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&8W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 200x200x45mm, 0.8kg

Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

3.080.000đ3.080.000đ 4.400.000đ
Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

3.080.000đ3.080.000đ 4.400.000đ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(2 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 200x200x45mm, 0.8kg

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

4.921.000đ4.921.000đ 7.030.000đ
Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

4.921.000đ4.921.000đ 7.030.000đ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(4 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Địa chỉ: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 02253.792.171 - Hotline: 098.868.1235

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Web: http://camerahoangkien.com

Chứng chỉ 1

098.868.1235
Chỉ đường