Bán hàng online

098 868 1235
Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision HD

2.868.000đ2.868.000đ 3.560.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision HD

3.694.000đ3.694.000đ 4.985.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision HD

4.520.000đ4.520.000đ 6.500.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision HD

5.346.000đ5.346.000đ 6.920.000đ
Trọn bộ lắp mới 5 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 5 camera Hikvision HD

7.142.000đ7.142.000đ 8.960.000đ
Trọn bộ lắp mới 6 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 6 camera Hikvision HD

7.950.000đ7.950.000đ 9.750.000đ
Trọn bộ lắp mới 7 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 7 camera Hikvision HD

8.776.000đ8.776.000đ 10.250.000đ
Trọn bộ lắp mới 8 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 8 camera Hikvision HD

9.602.000đ9.602.000đ 11.560.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision full HD

3.680.000đ3.680.000đ 4.896.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision full HD

4.667.000đ4.667.000đ 5.860.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision full HD

5.654.000đ5.654.000đ 6.850.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision full HD

6.641.000đ6.641.000đ 7.563.000đ
Trọn bộ lắp mới 5 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 5 camera Hikvision full HD

8.755.000đ8.755.000đ 9.980.000đ
Trọn bộ lắp mới 6 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 6 camera Hikvision full HD

9.742.000đ9.742.000đ 11.420.000đ
Trọn bộ lắp mới 7 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 7 camera Hikvision full HD

10.729.000đ10.729.000đ 13.580.000đ
Trọn bộ lắp mới 8 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 8 camera Hikvision full HD

11.716.000đ11.716.000đ 12.560.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua 1080N

3.064.000đ3.064.000đ 4.230.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua 1080N

3.974.000đ3.974.000đ 5.062.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua 1080N

4.884.000đ4.884.000đ 6.200.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua 1080N

5.794.000đ5.794.000đ 6.920.000đ
Trọn bộ lắp mới 5 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 5 camera Dahua 1080N

7.110.000đ7.110.000đ 8.730.000đ
Trọn bộ lắp mới 6 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 6 camera Dahua 1080N

8.020.000đ8.020.000đ 9.650.000đ
Trọn bộ lắp mới 7 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 7 camera Dahua 1080N

8.930.000đ8.930.000đ 10.200.000đ
Trọn bộ lắp mới 8 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 8 camera Dahua 1080N

9.840.000đ9.840.000đ 11.800.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua full HD

3.750.000đ3.750.000đ 4.256.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua full HD

4.660.000đ4.660.000đ 6.289.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua full HD

5.570.000đ5.570.000đ 6.848.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua full HD

6.480.000đ6.480.000đ 8.050.000đ
Trọn bộ lắp mới 5 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 5 camera Dahua full HD

8.832.000đ8.832.000đ 9.850.000đ
Trọn bộ lắp mới 6 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 6 camera Dahua full HD

9.740.000đ9.740.000đ 11.250.000đ
Trọn bộ lắp mới 7 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 7 camera Dahua full HD

10.652.000đ10.652.000đ 12.520.000đ
Trọn bộ lắp mới 8 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 8 camera Dahua full HD

11.562.000đ11.562.000đ 13.800.000đ
Camera DH-IPC-C15P

Camera DH-IPC-C15P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-K15P

Camera DH-IPC-K15P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-C22P

Camera DH-IPC-C22P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-C12P

Camera DH-IPC-C12P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-A22P

Camera DH-IPC-A22P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-A12P

Camera DH-IPC-A12P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DH-IPC-D26P

Camera DH-IPC-D26P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera IPC-G26P

Camera IPC-G26P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera wifi IP Ebitcam E2

Camera wifi IP Ebitcam E2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CD2443G0-IW

Camera DS-2CD2443G0-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CD2423G0-IW

Camera DS-2CD2423G0-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CD2423G0-I

Camera DS-2CD2423G0-I

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CV2U21FD-IW

Camera DS-2CV2U21FD-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CV2U01EFD-IW

Camera DS-2CV2U01EFD-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CV2Q21FD-IW

Camera DS-2CV2Q21FD-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Camera DS-2CV2Q01EFD-IW

Camera DS-2CV2Q01EFD-IW

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DH-XVR5108HS-X

Đầu ghi DH-XVR5108HS-X

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DH-XVR5104C-X

Đầu ghi DH-XVR5104C-X

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DH-XVR1A08

Đầu ghi DH-XVR1A08

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DH-XVR1A04

Đầu ghi DH-XVR1A04

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay GATEMAN Z10

GATEMAN

Khóa cửa vân tay GATEMAN Z10

Liên hệLiên hệ Liên hệ
KHÓA CỬA KÍNH EPIC ES-303 GC

KHÓA CỬA KÍNH EPIC ES-303 GC

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay EPIC N-Touch

Khóa cửa vân tay EPIC N-Touch

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay EPIC POPS can hook

Khóa cửa vân tay EPIC POPS can hook

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay EPIC ES 809L

Khóa cửa vân tay EPIC ES 809L

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-504SL

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-504SL

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-306

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-306

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-305C

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-305C

Liên hệLiên hệ Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Địa chỉ: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 02253.792.171 - Hotline: 098 868 1235

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Web: http://camerahoangkien.com

Chứng chỉ 1

098 868 1235
Chỉ đường