Bán hàng online

0972.860.227
Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision HD

2.554.000đ2.554.000đ 4.600.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision HD

3.322.000đ3.322.000đ 5.500.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision HD

4.090.000đ4.090.000đ 6.800.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision HD

4.858.000đ4.858.000đ 7.800.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Hikvision full HD

3.250.000đ3.250.000đ 4.678.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Hikvision full HD

4.156.000đ4.156.000đ 5.125.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Hikvision full HD

5.062.000đ5.062.000đ 6.985.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision full HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Hikvision full HD

5.968.000đ5.968.000đ 8.125.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua 1080N

2.722.000đ2.722.000đ 3.400.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua 1080N

3.562.000đ3.562.000đ 4.493.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua 1080N

4.402.000đ4.402.000đ 5.585.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua 1080N

Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua 1080N

5.242.000đ5.242.000đ 6.677.000đ
Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 1 camera Dahua full HD

3.310.000đ3.310.000đ 4.224.000đ
Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 2 camera Dahua full HD

4.150.000đ4.150.000đ 5.316.000đ
Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 3 camera Dahua full HD

4.990.000đ4.990.000đ 6.408.000đ
Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua full HD

Trọn bộ lắp mới 4 camera Dahua full HD

5.830.000đ5.830.000đ 7.500.000đ
Camera DH-IPC-C15P

Camera DH-IPC-C15P

1.372.000đ1.372.000đ 1.960.000đ
Camera DH-IPC-K15P

Camera DH-IPC-K15P

1.729.000đ1.729.000đ 2.470.000đ
Camera DH-IPC-C22P

Camera DH-IPC-C22P

1.106.000đ1.106.000đ 1.580.000đ
Camera DH-IPC-C12P

Camera DH-IPC-C12P

1.001.000đ1.001.000đ 1.430.000đ
Camera DH-IPC-A22P

Camera DH-IPC-A22P

1.421.000đ1.421.000đ 2.030.000đ
Camera DH-IPC-A12P

Camera DH-IPC-A12P

1.211.000đ1.211.000đ 1.730.000đ
Camera DH-IPC-D26P

Camera DH-IPC-D26P

2.562.000đ2.562.000đ 3.660.000đ
Camera IPC-G26P

Camera IPC-G26P

2.562.000đ2.562.000đ 3.660.000đ
Camera wifi IP Ebitcam E2

Camera wifi IP Ebitcam E2

900.000đ900.000đ Liên hệ
Camera DS-2CV2U01EFD-IW

Camera DS-2CV2U01EFD-IW

1.134.000đ1.134.000đ 1.620.000đ
Camera DS-2CV2U21FD-IW

Camera DS-2CV2U21FD-IW

1.547.000đ1.547.000đ 2.210.000đ
Camera DS-2CV2Q01EFD-IW

Camera DS-2CV2Q01EFD-IW

1.547.000đ1.547.000đ 2.210.000đ
Camera DS-2CV2Q21FD-IW

Camera DS-2CV2Q21FD-IW

2.065.000đ2.065.000đ 2.950.000đ
Camera DS-2CD2423G0-IW

Camera DS-2CD2423G0-IW

2.163.000đ2.163.000đ 3.090.000đ
Camera DS-2CD2423G0-I

Camera DS-2CD2423G0-I

2.471.000đ2.471.000đ 3.530.000đ
Camera DS-2CD2443G0-IW

Camera DS-2CD2443G0-IW

2.681.000đ2.681.000đ 3.830.000đ
Camera DH-HAC-HFW1200TP-S4

Camera DH-HAC-HFW1200TP-S4

600.000đ600.000đ 1.000.000đ
Camera DH-HAC-HDPW1200RP-S3

Camera DH-HAC-HDPW1200RP-S3

552.000đ552.000đ 920.000đ
Camera DH-HAC-HDW1200SLP-S3

Camera DH-HAC-HDW1200SLP-S3

516.000đ516.000đ 860.000đ
Camera DH-HAC-HFW1200SP-S4

Camera DH-HAC-HFW1200SP-S4

648.000đ648.000đ 1.080.000đ
Camera DH-HAC-HDW1200MP-S4

Camera DH-HAC-HDW1200MP-S4

552.000đ552.000đ 920.000đ
Camera DH-HAC-HDW1100EMP-A-S3

Camera DH-HAC-HDW1100EMP-A-S3

708.000đ708.000đ 1.180.000đ
Camera DH-HAC-HFW1000SP-S3

Camera DH-HAC-HFW1000SP-S3

444.000đ444.000đ 740.000đ
Camera DH-HAC-HDW1000MP-S3

Camera DH-HAC-HDW1000MP-S3

408.000đ408.000đ 680.000đ
Camera DH-HAC-T2A21P

Camera DH-HAC-T2A21P

510.000đ510.000đ 850.000đ
Camera DH-HAC-B2A21P

Camera DH-HAC-B2A21P

534.000đ534.000đ 890.000đ
Camera DH-HAC-T1A21P

Camera DH-HAC-T1A21P

420.000đ420.000đ 700.000đ
Camera DH-HAC-B1A21P

Camera DH-HAC-B1A21P

420.000đ420.000đ 700.000đ
Camera DS-2CE56C0T-IRP

Camera DS-2CE56C0T-IRP

300.000đ300.000đ 500.000đ
Camera DS-2CE56C0T-IR

Camera DS-2CE56C0T-IR

348.000đ348.000đ 580.000đ
Camera DS-2CE16C0T-IRP

Camera DS-2CE16C0T-IRP

348.000đ348.000đ 580.000đ
Camera DS-2CE16C0T-IR

Camera DS-2CE16C0T-IR

396.000đ396.000đ 660.000đ
Camera DS-2CE56D0T-IRP

Camera DS-2CE56D0T-IRP

438.000đ438.000đ 730.000đ
Camera DS-2CE56D0T-IR

Camera DS-2CE56D0T-IR

486.000đ486.000đ 810.000đ
Camera DS-2CE16D0T-IRP

Camera DS-2CE16D0T-IRP

486.000đ486.000đ 810.000đ
Camera DS-2CE16D0T-IR

Camera DS-2CE16D0T-IR

534.000đ534.000đ 890.000đ
Camera DS-2CE16C0T-IT3

Camera DS-2CE16C0T-IT3

606.000đ606.000đ 1.010.000đ
Camera DS-2CE16D0T-I3F

Camera DS-2CE16D0T-I3F

672.000đ672.000đ 1.120.000đ
Camera DS-2CE16C0T-IT5

Camera DS-2CE16C0T-IT5

696.000đ696.000đ 1.160.000đ
Camera DS-2CE16D0T-IT3

Camera DS-2CE16D0T-IT3

882.000đ882.000đ 1.470.000đ
Đầu ghi DH-XVR5108HS-X

Đầu ghi DH-XVR5108HS-X

3.036.000đ3.036.000đ 5.060.000đ
Đầu ghi DH-XVR5104C-X

Đầu ghi DH-XVR5104C-X

1.800.000đ1.800.000đ 3.000.000đ
Đầu ghi DH-XVR1A08

Đầu ghi DH-XVR1A08

1.560.000đ1.560.000đ 2.600.000đ
Đầu ghi DH-XVR1A04

Đầu ghi DH-XVR1A04

1.212.000đ1.212.000đ 2.020.000đ
Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi DS-7104HGHI-F1

1.116.000đ1.116.000đ 1.860.000đ
Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

Đầu ghi DS-7104HQHI-K1

1.674.000đ1.674.000đ 2.790.000đ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1

1.932.000đ1.932.000đ 3.220.000đ
Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi DS-7108HQHI-K1

2.640.000đ2.640.000đ 4.400.000đ
Khóa cửa vân tay EPIC N-Touch

Khóa cửa vân tay EPIC N-Touch

2.450.000đ2.450.000đ Liên hệ
KHÓA CỬA KÍNH EPIC ES-303 GC

KHÓA CỬA KÍNH EPIC ES-303 GC

3.680.000đ3.680.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-305C

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-305C

4.200.000đ4.200.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-306

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-306

4.500.000đ4.500.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay EPIC POPS can hook

Khóa cửa vân tay EPIC POPS can hook

5.156.000đ5.156.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay GATEMAN Z10

GATEMAN

Khóa cửa vân tay GATEMAN Z10

5.280.000đ5.280.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay Zivio ZF-504SL

Khóa cửa vân tay Zivio ZF-504SL

5.900.000đ5.900.000đ Liên hệ
Khóa cửa vân tay EPIC ES 809L

Khóa cửa vân tay EPIC ES 809L

5.940.000đ5.940.000đ Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Địa chỉ: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 02253.792.171 - Hotline: 0972.860.227

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Web: http://camerahoangkien.com

Chứng chỉ 1

0972.860.227
Chỉ đường