Bán hàng online

098 868 1235

Đầu ghi hình Hikvision

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước: 285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7108HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước285 × 210 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7116HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi DS-7204HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 960P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&8W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  260 × 222 × 45 mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7208HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&12W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Đầu ghi DS-7216HGHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@12fps | 720P@12fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 260x222x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Đầu ghi DS-7216HGHI-F2

Liên hệLiên hệ Liên hệ

Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI +2 kênh IP 1080P • Ghi hình 1080PLite@25fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&20W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi DS-7204HUHI-F1/N

Liên hệLiên hệ Liên hệ

Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP@15fps | 1080P/720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1  | Alarm I/O: 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315x242x45mm, 1.5kg

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Đầu ghi DS-7116HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP(4 kênh)/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&15W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 285x210x45mm, 1.2kg

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&6W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Đầu ghi DS-7208HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&7.5W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Đầu ghi DS-7216HQHI-K1

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315 × 242 × 45 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&7.5W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315×242×45mm, 1.16kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080| CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&25W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi DS-7224HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 24 kênh  HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP với AHD, 3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380 × 320 × 48 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi DS-7232HQHI-K2

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 32 kênh  HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 8 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP với AHD, 3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380 × 320 × 48 mm, 2kg

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi DS-7204HQHI-K1/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&40W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước  315×242×45mm, 1.16kg

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7208HQHI-K2/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&60W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 315×242×45mm, 1.78kg

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Đầu ghi DS-7216HQHI-K2/P

Liên hệLiên hệ Liên hệ

 Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite/ 3MP/1080P@12fps | 720P@25fps • Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 1/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 380x320x48mm, 2kg

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Đầu ghi DS-7316HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 100~240VAC&55W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 445×390×70 mm, 5kg

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi DS-7324HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 24 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 440x390x70mm, 7kg

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ
Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Đầu ghi DS-7332HQHI-K4

Liên hệLiên hệ Liên hệ

• Hỗ trợ 32 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 6MP • Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4) • Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS • Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB • Audio I/O : 4/1 • Nguồn cấp 12VDC&120W (chưa kèm ổ cứng) • Kích thước 440x390x70mm, 7kg


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Địa chỉ: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Tel: 02253.792.171 - Hotline: 098 868 1235

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Web: http://camerahoangkien.com

Chứng chỉ 1

098 868 1235
Chỉ đường