1
1

Camera Hải Phòng, lắp đặt camera quan sát ở tại Hải Phòng

Đổi cũ lấy mới trọn bộ 08 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 08 camera HD Giá bán: 6,884,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 07 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 07 camera HD Giá bán: 6,307,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 06 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 06 camera HD Giá bán: 5,730,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 05 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 05 camera HD Giá bán: 5,153,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 04 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 04 camera HD Giá bán: 3,690,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 03 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 03 camera HD Giá bán: 3,215,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 02 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 02 camera HD Giá bán: 2,638,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 01 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 01 camera HD Giá bán: 2,061,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Dahua HD
Trọn gói 08 camera Dahua HD Giá bán: 11,306,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Dahua HD
Trọn gói 07 camera Dahua HD Giá bán: 10,348,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Dahua HD
Trọn gói 06 camera Dahua HD Giá bán: 9,390,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera Dahua HD
Trọn gói 05 camera Dahua HD Giá bán: 8,432,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera Dahua HD
Trọn gói 04 camera Dahua HD Giá bán: 6,228,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera Dahua HD
Trọn gói 03 camera Dahua HD Giá bán: 5,270,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera Dahua HD
Trọn gói 02 camera Dahua HD Giá bán: 4,312,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 01 camera Dahua HD
Trọn gói 01 camera Dahua HD Giá bán: 2,560,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 01 camera Hikvision HD
Trọn gói 01 camera Hikvision HD Giá bán: 2,580,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera HikVision HD
Trọn gói 02 camera HikVision HD Giá bán: 4,296,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera HikVision HD
Trọn gói 03 camera HikVision HD Giá bán: 5,278,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera HikVision HD
Trọn gói 04 camera HikVision HD Giá bán: 6,260,000 (vnđ)
Giá gốc: 7,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera HikVision HD
Trọn gói 05 camera HikVision HD Giá bán: 8,504,000 (vnđ)
Giá gốc: 9,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Hikvison HD
Trọn gói 06 camera Hikvison HD Giá bán: 9,486,000 (vnđ)
Giá gốc: 11,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Hikvision HD
Trọn gói 07 camera Hikvision HD Giá bán: 10,468,000 (vnđ)
Giá gốc: 12,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Hikvision HD
Trọn gói 08 camera Hikvision HD Giá bán: 11,450,000 (vnđ)
Giá gốc: 14,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 01 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 01 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 3,608,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 02 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 4,976,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 03 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 6,344,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 04 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 7,712,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 05 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 10,270,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 06 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 11,638,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 07 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 13,006,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 08 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 14,374,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HDBW1120EP-W
DAHUA IPC-HDBW1120EP-W Giá bán: 2,240,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W
DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W Giá bán: 2,240,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH-IPC-C35P
DAHUA DH-IPC-C35P Giá bán: 1,840,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-C15P
DAHUA IPC-C15P Giá bán: 1,568,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH IPC-K15P
DAHUA DH IPC-K15P Giá bán: 1,976,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DS2230FIP
DAHUA DS2230FIP Giá bán: 1,648,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,060,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DS-2230DIP
DAHUA DS-2230DIP Giá bán: 1,648,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,060,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DS2130DIP
DAHUA DS2130DIP Giá bán: 1,248,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,560,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3
HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3 Giá bán: 1,376,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,710,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5 Giá bán: 1,600,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,970,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM
HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM Giá bán: 1,888,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,240,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F7T-IT
HIKVISION DS-2CE16F7T-IT Giá bán: 1,888,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,240,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM
HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Giá bán: 1,200,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,510,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT Giá bán: 1,200,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,510,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3
HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 Giá bán: 1,200,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5
HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 Giá bán: 1,432,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,710,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-253AHDM
VANTECH VP-253AHDM Giá bán: 1,750,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-02VD
Vantech VP-02VD Giá bán: 4,550,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-252AHDM
VANTECH VP-252AHDM Giá bán: 1,330,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-01SH
VANTECH VP-01SH Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH  VT-6300A
VANTECH VT-6300A Giá bán: 1,500,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VT-3215
VANTECH VT-3215 Giá bán: 1,120,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-205B
VANTECH VP-205B Giá bán: 980,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-205A
VANTECH VP-205A Giá bán: 910,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,300,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204C
VANTECH VP-204C Giá bán: 980,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204B
VANTECH VP-204B Giá bán: 910,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,300,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204A
VANTECH VP-204A Giá bán: 840,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-203LC
VANTECH VP-203LC Giá bán: 1,890,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,700,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-203LB
VANTECH VP-203LB Giá bán: 1,680,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-203LA
VANTECH VP-203LA Giá bán: 1,540,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VT-1005H
Vantech VT-1005H Giá bán: 770,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,100,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VT-2002
Vantech VT-2002 Giá bán: 600,600 (vnđ)
Giá gốc: 858,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N Giá bán: 6,584,000 (vnđ)
Giá gốc: 8,230,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N Giá bán: 3,888,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,860,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N Giá bán: 2,544,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,180,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7216HGHI-F1
HIKVISION DS-7216HGHI-F1 Giá bán: 4,832,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,040,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7208HGHI-F1
HIKVISION DS-7208HGHI-F1 Giá bán: 3,136,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,920,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7204HGHI-F1
HIKVISION DS-7204HGHI-F1 Giá bán: 2,080,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,510,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7616NI-E2
HIKVISION DS-7616NI-E2 Giá bán: 4,264,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,330,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7608NI-E2
HIKVISION DS-7608NI-E2 Giá bán: 3,820,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,780,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-4160AHDM
Vantech VP-4160AHDM Giá bán: 1,540,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1660AHDM
Vantech VP-1660AHDM Giá bán: 4,060,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1652CVI
Vantech VP-1652CVI Giá bán: 13,986,000 (vnđ)
Giá gốc: 19,980,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP_1651CVI
Vantech VP_1651CVI Giá bán: 10,920,000 (vnđ)
Giá gốc: 15,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1650CVI
Vantech VP-1650CVI Giá bán: 6,860,000 (vnđ)
Giá gốc: 9,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-853CVI
Vantech VP-853CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-851CVI
Vantech VP-851CVI Giá bán: 9,100,000 (vnđ)
Giá gốc: 13,000,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-854CVI
Vantech VP-854CVI Giá bán: 6,160,000 (vnđ)
Giá gốc: 8,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-868CVI
Vantech VP-868CVI Giá bán: 4,193,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,990,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-864CVI
Vantech VP-864CVI Giá bán: 2,730,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1657CVI
Vantech VP-1657CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-857CVI
Vantech VP-857CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-856CVI
Vantech VP-856CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-456CVI
Vantech VP-456CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1655CVI
Vantech VP-1655CVI Giá bán: 4,340,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-855CVI
Vantech VP-855CVI Giá bán: 2,660,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA NVR2104HS-S2
DAHUA NVR2104HS-S2 Giá bán: 1,976,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,470,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA NVR2108HS-S2
DAHUA NVR2108HS-S2 Giá bán: 2,240,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4108C
DAHUA DHI-XVR4108C Giá bán: 2,592,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,240,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4104C
DAHUA DHI-XVR4104C Giá bán: 1,696,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,120,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2
DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2 Giá bán: 3,408,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,260,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2
DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2 Giá bán: 3,264,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,080,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR5108HS
DAHUA DHI-XVR5108HS Giá bán: 3,832,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,790,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR5104HS
DAHUA DHI-XVR5104HS Giá bán: 2,512,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,140,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Blue cho camera giám sát 500GB
Ổ cứng WD Blue cho camera giám sát 500GB Giá bán: 1,050,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 250GB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 250GB Giá bán: 700,000 (vnđ)
Giá gốc: 790,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 6TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 6TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 4TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 4TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
 Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát3TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát3TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng chuyên dụng cho camera dung lượng 1TB
Ổ cứng chuyên dụng cho camera dung lượng 1TB Giá bán: 1,590,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD purple cho camera giám sát 2TB
Ổ cứng WD purple cho camera giám sát 2TB Giá bán: 2,100,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,850,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Bộ đàm (1 sản phẩm)

>> Xem tất cả

Bộ đàm Hypersia
Bộ đàm Hypersia Giá bán: 620,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Bộ khuếch đại tín hiệu HDMI 30m
Bộ khuếch đại tín hiệu HDMI 30m Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ khuếch đại tín hiệu HDMI 60m
Bộ khuếch đại tín hiệu HDMI 60m Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Switch Poe PFS3005-4P-58
Switch Poe PFS3005-4P-58 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ chia VGA 4 cổng
Bộ chia VGA 4 cổng Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ chia VGA 2 cổng
Bộ chia VGA 2 cổng Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ chia HDMI 4 cổng
Bộ chia HDMI 4 cổng Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ chia HDMI 2 cổng
Bộ chia HDMI 2 cổng Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Ống sun nhựa
Ống sun nhựa Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Chuông cửa màn hình VL-SF70BX
Chuông cửa màn hình VL-SF70BX Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Camera hành trình VP-102C
Camera hành trình VP-102C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bàn điều khiển tủ báo động ARK10C
Bàn điều khiển tủ báo động ARK10C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Tủ báo động network 4 kênh video ARC5408C-C
Tủ báo động network 4 kênh video ARC5408C-C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Tủ báo động network16 kênh ARC2016C-G
Tủ báo động network16 kênh ARC2016C-G Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Thiết bị báo động ARC2000B-W
Thiết bị báo động ARC2000B-W Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Điều khiển tắt mở từ xa ARA20-W
Điều khiển tắt mở từ xa ARA20-W Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bàn điều khiển không dây ARK20C-MV
Bàn điều khiển không dây ARK20C-MV Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Còi và đèn báo không dây ARA10-W
Còi và đèn báo không dây ARA10-W Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Cảm biến rèm ARD1611-W
Cảm biến rèm ARD1611-W Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Camera cúc áo HY-900
Camera cúc áo HY-900 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
QUESTEK QTX-1610
QUESTEK QTX-1610 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VT-1005H
VANTECH VT-1005H Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VT-1004H
VANTECH VT-1004H Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VT-2100
VANTECH VT-2100 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-2102
VANTECH VP-2102 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH  VT-6300A
VANTECH VT-6300A Giá bán: 1,500,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Camera dahua DH-IPC-A15P
Camera dahua DH-IPC-A15P Giá bán: 2,792,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Camera Yoosee
Camera Yoosee Giá bán: 690,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HDBW1120EP-W
DAHUA IPC-HDBW1120EP-W Giá bán: 2,240,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W
DAHUA DH-IPC-HFW1120SP-W Giá bán: 2,240,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH-IPC-C35P
DAHUA DH-IPC-C35P Giá bán: 1,840,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-C15P
DAHUA IPC-C15P Giá bán: 1,568,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DH IPC-K15P
DAHUA DH IPC-K15P Giá bán: 1,976,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

VPGD: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.792.171  -  Fax: 02253.792.171

Hotline: 098.868.1235 - 0919.405.078

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Mã số thuế0201051974 do Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp

Người đại diện: Phạm Trung Kiên - Giám đốc


Text link: camera hải phòng , lap dat camera tai hai phong , camera quan sát hải phòng

Đã thông báo với Bộ Công Thương
Hỗ trợ Online
Giám Đốc :Mr Kiên :098.868.1235
Kinh Doanh - Trà Giang :0972.860.227
Kỹ Thuật - Mr Nhượng - 0964.791.482
Kỹ thuật - Mr Tuấn - 01636112038