1
2
1
2

Camera Hải Phòng, lắp đặt camera quan sát ở tại Hải Phòng

Trọn gói 01 camera Hikvision HD
Trọn gói 01 camera Hikvision HD Giá bán: 3,090,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera HikVision HD
Trọn gói 02 camera HikVision HD Giá bán: 4,052,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera HikVision HD
Trọn gói 03 camera HikVision HD Giá bán: 5,014,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera HikVision HD
Trọn gói 04 camera HikVision HD Giá bán: 5,976,000 (vnđ)
Giá gốc: 7,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera HikVision HD
Trọn gói 05 camera HikVision HD Giá bán: 7,736,000 (vnđ)
Giá gốc: 9,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Hikvison HD
Trọn gói 06 camera Hikvison HD Giá bán: 8,698,000 (vnđ)
Giá gốc: 11,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Hikvision HD
Trọn gói 07 camera Hikvision HD Giá bán: 9,660,000 (vnđ)
Giá gốc: 12,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Hikvision HD
Trọn gói 08 camera Hikvision HD Giá bán: 10,622,000 (vnđ)
Giá gốc: 14,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 01 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 01 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 3,664,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 02 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 5,088,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 03 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 6,512,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 04 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 7,936,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 05 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 10,550,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 06 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 11,974,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 07 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 13,398,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Vantech AHD ngoài trời
Trọn gói 08 camera Vantech AHD ngoài trời Giá bán: 14,822,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 08 camera Dahua HD
Trọn gói 08 camera Dahua HD Giá bán: 10,496,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 07 camera Dahua HD
Trọn gói 07 camera Dahua HD Giá bán: 9,555,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 06 camera Dahua HD
Trọn gói 06 camera Dahua HD Giá bán: 8,614,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 05 camera Dahua HD
Trọn gói 05 camera Dahua HD Giá bán: 7,673,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 04 camera Dahua HD
Trọn gói 04 camera Dahua HD Giá bán: 5,948,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 03 camera Dahua HD
Trọn gói 03 camera Dahua HD Giá bán: 5,007,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 02 camera Dahua HD
Trọn gói 02 camera Dahua HD Giá bán: 4,066,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Trọn gói 01 camera Dahua HD
Trọn gói 01 camera Dahua HD Giá bán: 3,125,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 08 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 08 camera HD Giá bán: 6,610,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 07 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 07 camera HD Giá bán: 6,062,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 06 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 06 camera HD Giá bán: 5,514,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 05 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 05 camera HD Giá bán: 4,966,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 04 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 04 camera HD Giá bán: 3,620,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 03 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 03 camera HD Giá bán: 3,072,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 02 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 02 camera HD Giá bán: 2,524,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 01 camera HD
Đổi cũ lấy mới trọn bộ 01 camera HD Giá bán: 1,976,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3
HIKVISION DS-2CE56F1T-IT3 Giá bán: 1,204,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,710,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT5 Giá bán: 1,400,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,970,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM
HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM Giá bán: 1,652,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,240,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F7T-IT
HIKVISION DS-2CE16F7T-IT Giá bán: 1,652,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,240,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM
HIKVISION DS-2CE56F1T-ITM Giá bán: 1,050,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,510,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT
HIKVISION DS-2CE16F1T-IT Giá bán: 1,050,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,510,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3
HIKVISION DS-2CE56D0T-IT3 Giá bán: 1,050,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,450,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5
HIKVISION DS-2CE16D0T-IT5 Giá bán: 1,253,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,710,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA HAC-HFW1200SP
DAHUA HAC-HFW1200SP Giá bán: 790,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,140,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA HAC-HDW1200MP
DAHUA HAC-HDW1200MP Giá bán: 742,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,060,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-AW12W
DAHUA IPC-AW12W Giá bán: 3,430,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HFW1320SP
DAHUA IPC-HFW1320SP Giá bán: 2,009,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,870,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HDW1320SP
DAHUA IPC-HDW1320SP Giá bán: 2,009,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,870,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HFW1220SP
DAHUA IPC-HFW1220SP Giá bán: 1,785,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,550,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HDW1220SP
DAHUA IPC-HDW1220SP Giá bán: 1,785,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,550,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA IPC-HDW1200S
DAHUA IPC-HDW1200S Giá bán: 3,850,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-253AHDM
VANTECH VP-253AHDM Giá bán: 1,750,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-02VD
Vantech VP-02VD Giá bán: 4,550,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-252AHDM
VANTECH VP-252AHDM Giá bán: 1,330,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-01SH
VANTECH VP-01SH Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH  VT-6300A
VANTECH VT-6300A Giá bán: 1,500,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VT-3215
VANTECH VT-3215 Giá bán: 1,120,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-205B
VANTECH VP-205B Giá bán: 980,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-205A
VANTECH VP-205A Giá bán: 910,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,300,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204C
VANTECH VP-204C Giá bán: 980,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204B
VANTECH VP-204B Giá bán: 910,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,300,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-204A
VANTECH VP-204A Giá bán: 840,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-203LC
VANTECH VP-203LC Giá bán: 1,890,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,700,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VP-203LB
VANTECH VP-203LB Giá bán: 1,680,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,400,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VP-203LA
VANTECH VP-203LA Giá bán: 1,540,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VT-1005H
Vantech VT-1005H Giá bán: 770,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,100,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VT-2002
Vantech VT-2002 Giá bán: 600,600 (vnđ)
Giá gốc: 858,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N Giá bán: 5,761,000 (vnđ)
Giá gốc: 7,700,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N Giá bán: 3,402,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,520,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N Giá bán: 2,226,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,970,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7216HGHI-F1
HIKVISION DS-7216HGHI-F1 Giá bán: 4,228,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,650,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7208HGHI-F1
HIKVISION DS-7208HGHI-F1 Giá bán: 2,740,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,670,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7204HGHI-F1
HIKVISION DS-7204HGHI-F1 Giá bán: 1,750,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,330,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7616NI-E2
HIKVISION DS-7616NI-E2 Giá bán: 3,731,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,330,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
HIKVISION DS-7608NI-E2
HIKVISION DS-7608NI-E2 Giá bán: 3,386,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,780,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-4160AHDM
Vantech VP-4160AHDM Giá bán: 1,540,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1660AHDM
Vantech VP-1660AHDM Giá bán: 4,060,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1652CVI
Vantech VP-1652CVI Giá bán: 13,986,000 (vnđ)
Giá gốc: 19,980,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP_1651CVI
Vantech VP_1651CVI Giá bán: 10,920,000 (vnđ)
Giá gốc: 15,600,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1650CVI
Vantech VP-1650CVI Giá bán: 6,860,000 (vnđ)
Giá gốc: 9,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-853CVI
Vantech VP-853CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-851CVI
Vantech VP-851CVI Giá bán: 9,100,000 (vnđ)
Giá gốc: 13,000,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-854CVI
Vantech VP-854CVI Giá bán: 6,160,000 (vnđ)
Giá gốc: 8,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-868CVI
Vantech VP-868CVI Giá bán: 4,193,000 (vnđ)
Giá gốc: 5,990,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-864CVI
Vantech VP-864CVI Giá bán: 2,730,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1657CVI
Vantech VP-1657CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-857CVI
Vantech VP-857CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-856CVI
Vantech VP-856CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-456CVI
Vantech VP-456CVI Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-1655CVI
Vantech VP-1655CVI Giá bán: 4,340,000 (vnđ)
Giá gốc: 6,200,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Vantech VP-855CVI
Vantech VP-855CVI Giá bán: 2,660,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,800,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4108HS
DAHUA DHI-XVR4108HS Giá bán: 2,620,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4104HS
DAHUA DHI-XVR4104HS Giá bán: 1,850,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4108C
DAHUA DHI-XVR4108C Giá bán: 2,268,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR4104C
DAHUA DHI-XVR4104C Giá bán: 1,484,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-NVR4108
DAHUA DHI-NVR4108 Giá bán: 3,430,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,900,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-NVR4104
DAHUA DHI-NVR4104 Giá bán: 3,290,000 (vnđ)
Giá gốc: 4,700,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
DAHUA HCVR5108HS-S3
DAHUA HCVR5108HS-S3 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
DAHUA DHI-XVR5104HS
DAHUA DHI-XVR5104HS Giá bán: 2,198,000 (vnđ)
Giá gốc: 3,140,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 250GB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 250GB Giá bán: 700,000 (vnđ)
Giá gốc: 790,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 6TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 6TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 4TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát 4TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
 Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát3TB
Ổ cứng WD Purple cho camera giám sát3TB Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng chuyên dụng cho camera dung lượng 1TB
Ổ cứng chuyên dụng cho camera dung lượng 1TB Giá bán: 1,590,000 (vnđ) Chi tiết Đặt hàng
Ổ cứng WD purple cho camera giám sát 2TB
Ổ cứng WD purple cho camera giám sát 2TB Giá bán: 2,100,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,850,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Bộ đàm (1 sản phẩm)

>> Xem tất cả

Bộ đàm TK-3307
Bộ đàm TK-3307 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bàn điều khiển camera AVTECH AVP101
Bàn điều khiển camera AVTECH AVP101 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bàn điều khiển camera AVTECH AVP101
Bàn điều khiển camera AVTECH AVP101 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Phụ kiện CCTV VTS-301
Phụ kiện CCTV VTS-301 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ khuếch đại chống nhiễu tín hiệu video VTS-02
Bộ khuếch đại chống nhiễu tín hiệu video VTS-02 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Bộ khuếch đại  chống nhiễu tín hiệu video VTA-01
Bộ khuếch đại chống nhiễu tín hiệu video VTA-01 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
PHỤ KIỆN CCTV VTE-01D
PHỤ KIỆN CCTV VTE-01D Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
PHỤ KIỆN CCTV VTE-01S
PHỤ KIỆN CCTV VTE-01S Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
PHỤ KIỆN CCTV VTM-04
PHỤ KIỆN CCTV VTM-04 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Chuông cửa màn hình VL-VF580
Chuông cửa màn hình VL-VF580 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Camera hành trình VP-102C
Camera hành trình VP-102C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
Chuông báo khách & báo trộm ATSTON (3 in1/ FT-102)
Chuông báo khách & báo trộm ATSTON (3 in1/ FT-102) Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
BỘ CHỐNG TRỘM KS-258B
BỘ CHỐNG TRỘM KS-258B Giá bán: 1,580,000 (vnđ)
Giá gốc: 2,258,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
Camera cúc áo HY-900
Camera cúc áo HY-900 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
QUESTEK QTX-1610
QUESTEK QTX-1610 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
QUESTEK QTC-511C
QUESTEK QTC-511C Giá bán: 1,100,000 (vnđ)
Giá gốc: 1,500,000 (vnđ)
Chi tiết Đặt hàng
QUESTEK QTC-508C
QUESTEK QTC-508C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
QUESTEK QTC-510C
QUESTEK QTC-510C Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
VANTECH VT-1005H
VANTECH VT-1005H Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VT-1004H
VANTECH VT-1004H Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng
 VANTECH VT-1004
VANTECH VT-1004 Giá bán: liên hệ Chi tiết Đặt hàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KIÊN

Cơ sở 1: Số 935B Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Cơ sở 2: Số 139 Cát Cụt - Lê Chân - Hải Phòng - 0919.405.078

Điện thoại: 0313.792.171  -  Fax: 0313.792.171

Hotline: 098.868.1235 - 0919.405.078

Email: hoangkiensertraco@gmail.com

Mã số thuế0201051974 do Sở kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp

Người đại diện: Phạm Trung Kiên - Giám đốc


Text link: camera hải phòng , lap dat camera tai hai phong , camera quan sát hải phòng

Đã thông báo với Bộ Công Thương
Hỗ trợ Online
Giám Đốc :Mr Kiên :098.868.1235
Kinh Doanh - Trà Giang :0972.860.227
Kỹ Thuật - Mr Tân - 0912.460.596
Kỹ Thuật - Mr Nhượng - 0964.791.482